دانلود رایگان


پاورپوینت آشنايي با انواع كتابخانه‌ها و اصطلاحات موجود - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت آشنایی با انواع کتابخانه‌ها و اصطلاحات موجود

دانلود رایگان پاورپوینت آشنايي با انواع كتابخانه‌ها و اصطلاحات موجود آشنايي با انواع كتابخانه ها و اصطلاحات موجود
28اسلاید
كتابخانه نهادي اجتماعي است كه با ذخيره سازي، حفاظت و اشاعه پيشينه هاي مكتوب، ديداري و شنيداري و الكترونيكي با استفاده از خدمات كاركنان آموزش ديده در خدمت تعليم و تربيت و توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي، علمي و فرهنگي است.
معيارهاي تفكيك انواع كتابخانه ها
ØاهدافØوظايفØوابستگي تشكيلاتي و اداري Øجامعه ي استفاده كنندهØمجموعه ي منابعØنيروي انسانيØمسائل مالي و مشكلاتØگرايش Øروندهاي آينده هر كشور داراي يك كتابخانه ملي است كه نشان دهنده ي غناي فكري و معنوي هر قوم و ملتي است بنابراين بايد ارزشمندترين، معتبرترين و جامعترين كتابخانه آن كشور باشد.
اهداف :
Øگردآوري و حفظ كليه ي آثار فكري يك ملت كه به صورت مكتوب، ديداري، شنيداري، الكترونيكي و غيره در گذشته و حال منتشر مي شوند.برنامه ريزي، سياستگذاري، هماهنگي و هدايت كليه ي فرايندهاي كتابخانه اي در سطح كشور براي گسترش خدمات كتابخانه اي و اطلاع رساني در سطح جامعه Øگردآوري دست كم يك نسخه از هر اثري كه در داخل كشور به هر زباني و در هر قالبي چاپ و منتشر مي شود.Øگردآوري نسخ خطي مربوط به يك كشور اعم از داخلي و خارجي Øگردآوري دست كم يك نسخه از انتشارات كشورهاي ديگر كه منطبق با علايق ملي، ديني و فرهنگي كشور خودي است.Øتهيه و ارائه فهرستي از كتابها يا ديگر انتشارات كه در كشور منتشر مي شود.Øتهيه ي فهرستي از كتابها و ديگر انتشارات موجود در كتابخانه هاي كشور به صورت نوشتاري و غير نوشتاري Øتدوين استانداردهاي ملي انتشاراتيØاجراي پژوهشهاي لازم در زمينه كتابداري و كتابخانه هاي كشورØايجاد امكانات آموزش حين خدمت براي كاركنان كتابخانه ها و كتابداران حرفه اي و آشنا ساختن آنها با پيشرفتهاي جديد دانش كتابداري.

پاورپوینت آشنایی با انواع کتابخانه‌ها و اصطلاحات موجود


پاورپوینت انواع کتابخانه‌ها و اصطلاحات موجود


پاورپوینت آشنایی با انواع کتابخانه‌


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس سیزدهم تاریخ شناسی پیش دانشگاهی (مورخان و تاریخ شناسی)

تحقیق در مورد فلسطین 38 ص