دانلود رایگان


دانلود طرح درس -علوم پنجم - جانداران ساده، گیاه یا جانور(روش بارش فکری) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود طرح درس علوم پنجم جانداران ساده, گیاه یا جانور

دانلود رایگان دانلود طرح درس -علوم پنجم - جانداران ساده، گیاه یا جانور(روش بارش فکری) دانلود طرح درس -علوم پنجم - جانداران ساده، گیاه یا جانور(روش بارش فکری)
فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 5 صفحه
قسمتی از مجموعهمشخصات
نام درس :علوم مقطع: ابتدایی پایه :پنجم
موضوع درس : جانداران ساده ( گیاه یا جانور )
زمان : 35 دقیقه تعداد دانش آموزان :…نفر
اهداف
هدف کلی :
دانش آموزان با جانداران دیگری علاوه بر گیاهان و جانورانی که ساختمان بدن ساده ای دارند ، آشنا می شوند 0
هدف های جزئی :
1 - با جانداران ساده ای علاوه بر گیاهان و جانوران آشنا می شوند 0
2 - جاندارانی را که ساختمان بدنی ساده ای دارند و فقط با میکروسکوپ دیده می شوند را درک می کنند 0
3 - ویژگی کلی جانداران ساده را یاد می گیرند 0
4 - دسته های جانداران ساده را از همدیگر تمیز دهند 0
5 - محل زندگی جانداران ساده را می شناسند 0
هدف های رفتاری :
1 - فرق جانداران ساده را با گیاهان و جانوران بیان کنند ( مهارتی )
2 - جانداران ساده را طبقه بندی کنند 0 ( مهارتی )
3 - شکل بعضی از جانداران ساده را که مشاهده می کنند رسم نمایند 0 ( مهارتی )
4 - چند نوع جانداران ساده را نام ببرند 0 ( دانستنی )
5 - به کمک میکروسکوپ و وسایل ساده دیگر با آزمایشی جانداران ساده را مشاهده نمایند 0 ( مهارتی )
نکات کلیدی :
جانداران ساده – باکتریها – جلبک ها قارچها
مواد و وسایل مورد نیاز :
میکروسکوپ ، کتاب درسی ، تصاویر جانداران ساده
فضا و مدل کلاس :
به شکل دایره ای – کلاس معمولی
روشها و راهبردهای انتخابی تدریس :
روش بارش فکری
راهبرد ایجاد انگیزه :
معلم با در دست داشتن یک نمونه از هر دسته از جانداران ساده با ایجاد سوال و چالش توجه دانش آموزان را به موضوع درس جلب می نماید و آنها را نسبت به درس کنجکاو می کند 0
ارزشیابی تشخیصی :
1 - کپک زدن نان چه نوع تغییری است ؟ دو نشانه آن را بنویسید ؟
2 – آیا کپک روی نان یک جاندار است ؟ اگر جاندار است چه نوع جانداری است ؟
3 - چند نوع گیاه را نام ببرید ؟ و خصوصیات آنها را شرح دهید
4 - چند نوع جاندار را نام ببرید ؟ و خصوصیات آنها راشرح دهید
5 - آیا جانداری را می شناسید که در برکه آب زندگی می کند ؟ نام آن چیست ؟


tarhedars


sellfile


irطرح درس


دانلود طرح درس


علوم پنجم جانداران ساده


گیاه یا جانور


طرح درسمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت لوردوزيس و كمر صاف- 31 اسلاید