دانلود رایگان


دانلود پروژه کارآفرینی بررسی و تهیه طرح توليد صندلي پلاستیکی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پروژه کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی

دانلود رایگان دانلود پروژه کارآفرینی بررسی و تهیه طرح توليد صندلي پلاستیکی فرمت فایل : ورد
تعداد صفحه : 62
فهرست مطالب
عنوان ...................................... صفحه
فصل اول- کلیات تحقیق
1-1) مشخصات متقاضیان طرح ...................
2-1) معرفی اجمالی پروژه ....................
3-1) معرفی محصول ...........................
4-1) سوابق تولید ...........................
5-1) مصرف کنندگان ...........................
6-1) موارد کاربرد ..........................
7-1) بررسی نیاز جامعه به محصول .............
فصل دوم: طراحی تولید
1-2) فرایند تولید ..........................
2-2) نمودار فرآیند تولید ...................
3-2) ابزار و ماشین آلات موردنیاز و منابع تأمین آن
4-2) طرح استقرار ماشین آلات ..................
5-2) مواد اولیه و منابع تأمین آن ...........
6-2) ظرفیت تولید ...........................
7-2) برنامه زمان بندی اجرای طرح .............
8-2) جایابی و محل اجرای طرح ................
فصل سوم: بررسی اقتصادی طرح
1-3) نیروی انسانی موردنیاز .................
2-3) شرح وظایف پرسنل .......................
3-3) حقوق و دستمزد .........................
4-3) سازماندهی نیروی انسانی ................
فصل چهارم: زمین و ساختمان های موردنیاز
1-4) زمین موردنیاز طرح .....................
2-4) ساختمان های تولید ......................
عنوان ...................................... صفحه
3-4) ساختمان های خدمات اداری و پشتیبانی .....
4-4) هزینه ساختمان سازی و محوطه سازی .........
5-4) پلان طرح ...............................
فصل پنجم: انرژی و تأسیسات
1-5) انرژی برق .............................
2-5) انرژی آب ..............................
3-5) سوخت ..................................
4-5) تأسیسات حرارتی ........................
5-5) تأسیسات برودتی ........................
6-5) ارتباطات ..............................
7-6) تأسیسات تهیه و اطفاء حریق .............
8-5) وسایل حمل و نقل .......................
فصل ششم: محاسبات مالی طرح
1-6) سرمایه کل و منابع تأمین آن ............
2-6) محاسبه سرمایه ثابت طرح ................
3-6) محاسبه هزینه تولید سالیانه ............
4-6) محاسبه هزینه مواد اولیه ...............
5-6) محاسبه هزینه مواد اولیه ...............
6-6) محاسبه قیمت تمام شده محصول ............
7-6) محاسبه قیمت فروش محصول ................
8-6) محاسبه سود ناخالص تولید ...............
9-6) محاسبه سود خالص .......................
10-6) محاسبه در برگشت سرمایه ...............
11-6) توجیه اقتصادی طرح ....................
منابع و مآخذ ...............................


فهرست جداول
عنوان ...................................... صفحه
جدول (1-1) مشخصات متقاضیان طرح .............
جدول (1-2) ابزارآلات و ماشین آلات موردنیاز طرح و هزینه تأمین آنها ....
جدول (2-2) ظرفیت تولید .....................
جدوا (3-2) جایابی و محل اجرای طرح ..........
جدول (1-3) مشخصات نیروی انسانی .............
جدول (2-3) حقوق و دستمزد ...................
جدول (1-4) زمین موردنیاز ...................
جدول (2-4) ساختمان واحد تولید ..............
جدول (3-4) هزینه ساختمان سازی ...............
جدول (4-4) محاسبه هزینه محوطه سازی ..........
جدول (1-5 ) محاسبه مصرف برق دستگاه های تولیدی
جدول (2-5) محاسبه برق واحد .................
جدول (3-5) انرژی سوخت مصرفی ................
جدول (4-5) تأسیسات حرارتی ..................
جدول (5-5) هزینه های سرمایه ای تأسیسات و انرژی
جدول (6-5) هزینه های مصرفی انرژی ............
جدول (7-5) هزینه حمل و نقل .................
جدول (1-6) سرمایه گذاری کل طرح .............
جدول (2-6) محاسبه سرمایه ثابت ..............
جدول (3-6) هزینه های قبل از بهره ب رداری ......
جدول (4-6) برآورد سرمایه در گردش ...........
جدول (5-6) هزینه تولید سالیانه طرح .........
جدول (6-6) هزینه تعمیر و نگهداری ...........
جدول (7-6) هزینه استهلاک ....................
جدول (8-6) هزینه ثابت و متغیر ..............


فهرست نمودارها و تصاویر
عنوان ...................................... صفحه
نمودار (1-2) فرآیند تولید صندلی ............
نمودار (2-2) برنامه زمان اجرای طرح .........
نمودار (1-3) چارت سازماندهی طرح ............
نقشه شماره (1-2) پلان سالن تولید ............
نقشه شماره (1-4) پلان طرح ...................


دانلود پروژه کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی


دانلود پروژه کارآفرینی


بررسی و تهیه طرح


تولید صندلی پلاستیکی


دانلود


پروژهمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد حیات برزخی 10 ص

پاورپوینت آماده و تخصصی با عنوان تحقیق و بررسی الگوریتم C4.5 و بهبودهایی بر آن

تحقیق درباره آيا اعتقاد به شفاعت اشكال دارد